Sivu 1 (2)
Teksti, kuvat ja kerronta : Esa MustonenSyyskesäisin mäntykankaittemme kanervakasvustot puhkeavat sinipunervaan kukkaloistoon ja saavat luonnossa liikkujan pysähtymään ja ihailemaan syyskesäisen luontomme ainutlaatuista kauneutta.

Kanerva on yleinen varpukasvi karujen mäntykankaittemme kasvistossa ja sen levinneisyys ulottuu lähes koko maapallollemme. Sen sukuja ja eri lajeja tunnetaankin maailmalla erittäin runsaasti.

Kanerva menestyy ja kasvaa parhaiten valoisilla mäntykankaillamme ja muodostaa kukkiessaan maalauksellisia näkymiä meidän kaikkien luonnossa liikkujien ihailtavaksi.

Kanerva on sopeutunut hyvin karuihin vähäravinteisiin ja valoisiin kasvupohjiin joita harvapuustoiset mäntykankaamme juuri edustavatkin. Tiheä ja peitteinen puusto saa kanervakasvillisuuden häviämään vähitellen lähes kokonaan.

Vuosien mittaan puuston harventaminen ja valon lisääntyminen maaston kenttäkerroksessa saa sen taas uudelleen lisääntymään ja laajimmat, näyttävimmät kanervakasvustomme ovat ihailtavissa juuri harvapuustoisissa järeissä männiköissämme.ŠEsa_Mustonen@hotmail.com