Sivu 1 (1)
© Teksti : Esa Mustonen, kuva : Heikki Kiuru


Keväisin, tuoreilla hakkuuaukioilla liikkuessammme voi asusteisiimme yllättäen takertua ilmassa pörräävä oudon näköinen kovakuoriainen joka tiukasti takertuu voimakkailla jaloillaan laskeutumisalustaansa.

Lähempi otuksen tarkastelu osoittaa sen yleensä tukkimiehentäiksi, joka on etsimässä alueelta tuoreita havupuiden kantoja ja hakkuutähteitä laskeakseen munansa niihin varmistaen näin omalta osaltaan lajinsa säilymisen luontomme monimuotoisessa kiertokulussa.

Tukkimiehentäi on noin 7 -15 mm:n pituinen kärsäkkäisiin kuuluva lähes täydellisesti kitiinikuorella panssaroitu kovakuoriainen joka kuuluu valitettavasti haitallisiin, pääasiallisesti nuoria havupuiden istutustaimia vioittaviin kuoriaisiin.

Aikuistuttuaan tukkimiehentäit hakeutuvat nuoriiin havupuiden taimiin jossa ne nakertavat niiden kuorta aiheuttaen taimien kuivumista ja kuolemista kun niiden kuori ja nilakerros on nakerrettu rikki rungon ympäri.

Taimien nestevirtauksethan tapahtuvat nimenomaan kuoren alla olevassa pehmeässä nilakerroksessa. Tukkimiehentäin tuhot voivat olla varsin huomattavia suojaamattomissa istutustaimikoissa mikäli kuoriaisia esiintyy runsaasti.

Kuoriaisten kehittyminen munasta aikuiseksi kestää yllättävän kauan. Tutkimuksien mukaan aikuistuminen maamme eteläosissa voi kestää suotuisissakin olosuhteissa noin kaksi (2) vuotta ja Pohjois-Suomen olosuhteissa jopa viisikin (5) vuotta.

Keväällä istutettavat taimet voidaan kuitenkin suojata kuoriaisten tuhoilta kastamalla taiminiput ennen istutusta esim. lindaanipitoiseen suojanesteeseen. Muös muita suojanesteitä on eri valmistajilta saatavissa. Suoja-aineet liuotetaan yleensä veteen johon istutettavat taimet kastetaan juurenniskaansa myöten. Nakertaessaan suoja-aineella käsiteltyjä taimia kuoriaiset kuolevat nopeasti ja taimien vauriot jäävät näin ollen vähäisemmiksi.

Kuoriaistuhojen määrä vähenee myös jos istutuslaikusta tehdään riittävän suuri ja sen ympärillä on paljastettua kivennäismaata. Nähtävästi paljastetulla kivennäismaalla niiden liikkuminen on hankalaa ja näin ollen taimien luokse pääseminen on oleellisesti vaikeutunut.

Tukkimiehentäit kuuluvat vahingollisimpiin havupuittemme taimia vahingoittaviin kuoriaisiin, mutta taimien oikealla suojauksella voimme kuitenkin oleellisesti vähentää niiden aiheuttamia vaurioita.ŠEsa_Mustonen@hotmail.com