Sivu 1 (3)
© Teksti, kuvat ja kerronta : Esa Mustonen


Kimalaiset ovat lähes kaikille tuttuja pörriäisiä jotka kesäisin vierailevat puutarhojemme kukkivissa kasvustoissa.
Varsinkin elokuu on otollista aikaa tutustua niiden käyttäytymiseen ja meden keräämiseen kunhan vain pysähdymme hetkeksi seuraamaan niiden touhukasta työskentelyä puutarhamme kukinnoissa.

Kimalaiset poikkeavat ulkomuotonsa ja värityksensä perusteella oleellisesti viljelyistä mehiläisistämme joita myöskin kesäisin tapaa runsain joukoin mettä keräämässä jo varhain keväällä omenapuiden kukinnan aikaan.

Myöskin talvehtineet kimalaisnaaraat ovat aikaisin liikkeellä keräämässä mesi- ja siitepölyä tuleville jälkeläisilleen

Kimalaiset ovat lyhytruumiillisia ja karvapeitteisiä hyönteisiä joilla voi olla huomattavan suuria värivaihteluita lajinsa sisällä. Ne ovat ahkeria meden- ja siitepölyn kerääjiä jotka uupumatta vaeltavat kukinnosta toiseen tutkien niitä ja tyhjentäen niiden mesitaskut imukärsällään.

Täällä Etelä-Suomessa esiintyvistä kimalaisista on runsaslukuisin ns. mantukimalainen jonka väritys voi joillakin yksilöillä olla todella kaunisŠEsa_Mustonen@hotmail.com