Sivu 1 (5)
© Teksti, kuvat ja kerronta : Esa Mustonen


Muurahaiset, nuo hyönteismaailman ahkerat uurastajat ovat meille jokaiselle varmaankin tutuimpia hyönteisiä kesäisessä ympäristössämme.

Ne ovat levinneet lähes kaikkialle maailmassa lukuunottamatta kaikkein kylmimpiä mantereitamme joiden ääriolosuhteissa niillä ei ole juuri elinmahdollisuuksia.

Tunnettuja muurahaislajeja on n.15 000, joskin lajeja jatkuvasti löydetään edelleen lisää. Kaikkein eniten muurahaislajeja tavataan maapallomme lämpimillä kasvillisuusvyöhykkeillä. Maassamme tunnetaan n. 40 muurahaislajia joista kaikkein tutuin ja levinnein laji on kekomuurahainen.

Meillä esiintyy kaksi alaheimoa, Formicinae, ja Myrmicinae, jotka voidaan erottaa toisistaan lähinnä niiden takaruumiin jaokkeiden mukaan.

Ne poikkeavat toisistaan myös siten, että Myrmicinae heimon lajeilla on myrkkypistin joka taas puuttuu Formicinae heimon lajeilta. Kekomuurahaisemme kuuluu lajiin jolla ei ole myrkkypistintä takaruumiissaan.

Huonomaineisia Myrmicinae-heimon lajeja meillä edustavat mm. hammassarviviholainen (Myrmica lobicornis) ja ryppyviholainen (Myrmica ruginolis) jotka esiintyvät yleisesti maassamme. Näihin lajeihin moni meistä on tutustunut istuutumalla vahingossa niiden pesän päälle tai niiden läheisyyteen, josta on sitten saanut äkkilähdön viholaisten kiukkuisten kirvelevien pistojen vuoksi. Niiden pesä on yleensä huomaamaton ja sijaitsee usein pienissä mättäissä tai kantojen ja kivien alla.

Näistä huonomaineisista muurahaislajeista voisi kertoa pitempäänkin, mutta jatkossa perehdymme yksinomaan kuvassamme olevaan tutumpaan kekomuurahaiseemme ja niiden elintapoihin.ŠEsa_Mustonen@hotmail.com