Sivu 1 (8)
©Teksti, kuvat ja kerronta : Esa Mustonen


Oravat, nuo viehättävät ja vikkelästi puistojemme ja metsiemme puissa uskomattoman taitavasti liikkuvat nisäkkäät ovat varmaankin meille kaikille tuttuja.

...Minustakohan se ottaa kuvan ?... Oravien levinneisyysalue maassamme ulottuu aivan Tunturi-Lappiin saakka, joskin niitä siellä tavataan huomattavasti harvalukuisempana kuin täällä Etelä-Suomessa, jossa niitä esiintyy hyvin yleisesti varsinkin puistometsissä ja taajamissa missä lintulautojen antimia on runsaasti tarjolla.

Oravien kannan vaihtelut ovat suuria, sillä joinakin vuosina ne tuntuvat hävinneen lähes tyystin ja sitten niitä tuntuu esiintyvän hyvinkin runsaslukuisesti.

Kannan voimakkaat vaihtelut johtuvat lähinnä niiden ravintotilanteesta. Oravien pääasiallisena ravintokohteena luonnonolosuhteissa varsinkin talvisin ovat kuusen- ja männyn kävyt joiden siemeniä ne käyttävät ravinnokseen.

Kannan vaihtelut seuraavatkin aika tarkasti havupuittemme vuosittaisen käpysadon määrää. Erityisesti kuusiemme käpysadon määrä on ratkaiseva. Kun ravintotilanne on hyvä, oravien keväisistä pesueista tulee suuria ja syyskesällä syntyy vielä yleisesti toinenkin pesue. Vastaavasti käpysadon ollessa huono pesuista muodostuu pieniä tai pesuetta ei muodosteta lainkaan.
ŠEsa_Mustonen@hotmail.com