Hyönteisgalleriaan

Sivu 1 (1)
Teksti, kuvat ja kerronta : Esa MustonenTakiaiset ovat mykerökukkaissukuun kuuluvia suurikokoisia ja vartevia kasveja jotka ovat hyvin levinneet lähinnä maaseutuasutuksen mukana jo varhain maahamme. Kasvin laajimmat esiintymisalueet sijaitsevat kuitenkin Keski- ja Etelä-Euroopassa sekä Länsi-Aasiassa. Maassamme tavataan lähinnä neljää takiaislajia joita ovat iso-, pikku-, seitti-, ja lehtotakiainen joista viimemainittu esiintyy lähinnä Ahvenanmaalla ja Lounaissaaristossamme.

Takiaiset suosivat ravinteisia ja typpipitoisia kasvualustoja joten niitä tapaammekin usein asutusten joutomailla ja teittemme varsilla tai niiden läheisyydessä. Maaseudulla kasvin tapaamme varmimmin vanhojen karjarakennusten läheisyydessä jossa niillä on ravinteita kylliksi saatavilla. Myös kaatopaikoilla kasvia esiintyy hyvin yleisesti.

Etelä-Suomessa kasvin kukinta ajoittuu yleensä heinäkuun loppuun ja elokuun alkupuoliskolle hiukan säätilasta riippuen. Kasvi muodostaa runsaasti karvapeitteisiä mykeröisiö kukkaterttuja samoin kuin ohdakelajimmekin ja kukat erittävät runsaasti mettä jonka jokainen kasvia tarkasteleva voi huomata sillä kukinnan aikana niissä parveilee runsaasti perhosia ja hyönteisiä.

Takiaiset ovat kaksivuotisia ja ne kuihtuvat kukinnan päätyttyä. Kasvin jäykät lehtivarret jäävät kuitenkin pystyyn kuivuttuaankin ja se kuuluukin ns. "talven törröttäjiin" jonka pähkylöissä olevia siemeniä talvehtivat lintumme käyttävät ravinnokseen.

Takiaiset ovat kehittäneet erinomaisen keinon jälkikasvunsa turvaamiseksi jonka useimmat meistä ovat varmasti huomanneetkin liikkuessaan syksyisin tuleentuneessa takiaiskasvustossa. Tuleentuneiden mykeröiden koukkumaiset kehtosuomut tarttuvat kasvustossa liikkuvien eläinten karvoihin tai ihmisten vaatteisiin ja leviävät näin todella tehokkaasti ympäristöön. Moni meistä on varmaan tuskastuneena nyppinyt villapaidastaan takiaisten pähkylöitä ja muistathan lapsuuden leikit jolloin heittelimme takiaispähkylöitä kavereittemme vaatteisiin.

Vaikka takiaisia pidetään usein jopa haitallisina rikkakasveina niiden kasvustot sopivat hyvin joutomaittemme ja vanhojen pihapiiriemme ympäristöön jossa ne peittävät ja elävöittävät kasvustollaan vähemmän esteettistä ympäristöä.Hyönteisgalleriaan
ŠEsa_Mustonen@hotmail.com