Sivu 2 (2)
©Teksti, kuvat ja kerronta : Esa Mustonen


Kangasvuokon kaupittelu on ollut kiellettyä maassamme 1926-luvulta lähtien sillä liian innokkaan keräyksen johdosta sen esiintymät vähentyivät uhkaavasti jo 1900-luvun alkupuoliskolla.

Niitä myytiin mm. Helsingin toreilla tuolloin keväisin runsaasti. v.1952 vahvistetussa luonnonsuojelulaissa se rauhoitettiin sitten kokonaan.

Kangasvuokkoa tavataan runsaimmin Kaakkois-Suomessa ja Salpausselän harjualueilla. Sen tyypillisimpiä kasvupaikkoja ovat harjumaiset valoisat mäntykankaat. Liian tiheiksi ja varjoisiksi päästetyissä kangasmetsiköissä sen kukinta alkaa taantua ja yhä vähemmän niiden kukintoja keväisin esiintyy. Myös harjumetsiemme avohakkuiden vuoksi se on käynyt monin paikoin yhä harvinaiseksi sillä voimakkaat kasvuolosuhteiden muutokset ovat sille kohtalokkaita.

Myös kukan laittomat siirtoyritykset sen luontaisilta kasvupaikoilta omaan puutarhaan on tuomittu epäonnistumaan sillä sen juuristo ulottuu niin syvälle maaperään ettei sitä ole mahdollista saada ehjänä normaalein lapiokonstein. Kuitenkin yhä edelleen sen kasvupaikoilta tapaa keväisin hätäisesti kaapattuja kasvustoja jotka on tuomittu nääntymään hitaasti kaappaajansa kukkapenkissä.

Miksi emme suuntaisi kevätaamun retkeämme luonnonkauniille valoisille harjuillemme minne se on luontaisesti levinnyt ja missä se kauneimmin kukkii.

Kaunis kangasvuokkomme kuuluu luonnonkauniiden harjujemme kasvilajistoon. Emmehän anna sen hävitä luonnostamme ?
©Esa_Mustonen@hotmail.com